Chính sách bảo mật

BẢO MẬT THÔNG TIN

Bảo mật thông tin khách hàng là việc vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

♦ Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  - Tên

  - Địa chỉ giao hàng

  - Địa chỉ Email (nếu cần thiết)

  - Số điện thoại di động

  - Ngày sinh

  - Giới tính

♦ Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  - Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

     - Giao hàng cho quý khách

  - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

  - Gửi những chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc quà tặng (nếu có). Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách phản hồi “Từ chối nhận thông tin khuyến mãi” với chúng tôi.

      - Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

Chúng tôi cam kết không bán dữ liệu, không chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã giao dịch tại LEDA TUMMY

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân nhằm mục đích ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.  Chúng tôi cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.